ด้วยอุปกรณ์ระดับมาตรฐาน (Professional Equipment's) ที่สามารถรองรับงานโชว์ขนาดเล็ก ถึงงานการแสดงคอนเสิรต์กลางแจ้งที่มีผู้ชมมากกว่า 10,000 คนสร้างความมั่นใจให้กับท่านที่สามารถสร้างสรรคงานโชว์ได้อย่างประทับใจ ผู้รับชม