ออกแบบและผลิตงานโฆษณา ทั้งสื่อกลางแจ้ง และสื่อสิ่งพิมพ์