• สุดยอดบะก็วยเต้ด
 • Lanna Adventures Championship Stage 3
 • Lanna Adventures Championship Stage 2
 • Lanna Adventures Championship Stage 1
 • Lanna Adventures Championship
 • งานทัวร์ออฟล้านนาตะวันออก 2012 ครั้งที่ 2
 • สกูป CNIF&GMS 2012 (4)
 • สกูป CNIF&GMS 2012 (1)
 • สกูป CNIF&GMS 2012 (3)
 • สกูป CNIF&GMS 2012 (2)
 • สปอต ทัวร์ออฟล้านนาตะวันออกครั้งที่ 2
 • งาน แถลงข่าว CNIF&GMS 2012
 • แถลงข่าว ทัวร์ออฟล้านนาตะวันออก 2012
 • งาน เสนห์ภาคเหนือตอนล่างสวรรค์ภาคกลางตอนบน
 • งาน แต่งงานชนเผ่า (ทกจ.เชียงราย)
 • งาน มหกรรมพาณิชย์ เชียงราย สนาม รด.เชียงราย
 • งาน ChiangRai Films Award 2011 ริมกกรีสอร์ท
 • งาน มหัศจรรย์เชียงรายเหนือสุดในสยาม
 • งาน rally ครอบครัวเส้นทางลอยฟ้าสู่ธรรมชาติและขุนเขา
 • งาน Thailand North Hub Exhibition 2011
 • งานสมโภช 750 ปีเมืองเชียงราย (5)
 • งานสมโภช 750 ปีเมืองเชียงราย (4)
 • งานสมโภช 750 ปีเมืองเชียงราย (3)
 • งานสมโภช 750 ปีเมืองเชียงราย (2)
 • งานสมโภช 750 ปีเมืองเชียงราย (1)
 • ทัวร์ ออฟล้านนาตะวันออก 2010 ครั้งที่1
 • งานแอ่วเหนือม่วนใจ๋ (กลุ่มภาคเหนือตอนบน 1)
 • มรดกพ่อ คุณ สลักจฤฎดิ์ ติยะไพรัช
 • เพลง ปักธงชัยเพื่อพ่อ (อิสรา อนันตทัศน์)
 • เชียงรายสู่อาเซียน คุณ สลักจฤฎดิ์ ติยะไพรัช
 • เพลง แหลงเจ้าเมือง เสาร์5
 • เพลง อาลัยสมเด็จย่า
 • เพลง สวัสดีเชียงราย
 • เพลง ที่นี่เชียงราย
 • เพลง 750 ปี เมืองเชียงรา
 • นั่งสามล้อ ผ่อเวียงเก่า เล่าขานตำนานเมืองแพร่
 • มหกรรมพาณิชย์ จังหวัดเชียงราย
 • Forward Presentations 2010
 • ทวีเฮง
 • สายใยแม่ปิง
 • ภูผายังท้าคน(สีเผือกคนด่านเกวียน)
 • คนด่านเกวียน - วันทอง
 • คนด่านเกวียน - ลอยลมบน
 • คนด่านเกวียน - เสี่ยวอิสาน
 • คนด่านเกวียน - เด็กปั๊ม
 • สีเผือก คนด่านเกวียน / ชาวนาอาลัย
 • จาวดอยสัมพันธ์ ครั้งที่ 25
 • ธนิสร์ คาราบาว
 • เบื้องหลังการบันทึกเสียงเพลง 750 ปี